Bemutatkozás

Takaró Mihály

Író, irodalomtörténész, tanár

Diplomáit Pécsett, Debrecenben és Budapesten szerezte. 1978-tól a budapesti Kossuth Lajos Gimnáziumban tanított 1995-ig. 1993-tól 2004-ig az OKSZI főmunkatársaként a magyar nyelv és irodalom országos tantárgygondozója volt. 1993. januárja óta a magyar irodalom OKTV bizottság ügyvezetői-elnöki teendőit is ellátja. 1999-től 2004-ig a Budapest Lónyay utcai Református Gimnáziumban egyetemi gyakorlatvezető tanárként dolgozott. 2004-től 2009-ig a Budapest Fasori Gimnáziumban oktatott. 2009 és 2015 között a vecsési Petőfi Sándor Katolikus Gimnázium tanára volt.
A Károli Gáspár Református Egyetemen 2000-2004-ig oktatóként, 2004-2005-ben egyetemi adjunktusként tanított eszmetörténetet és irodalmat.
2007-2008-ban a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészettudományi karán oktatott. 2014 szeptembere óta a Kaposvári Egyetem Művészeti Karának Színészmester szakán egyetemi oktató. Jelenleg az Oktatási Hivatal külső munkatársa, a Magyar Írószövetség választmányának tagja.
2012-ben egyéni kezdeményezésére került be az új Nemzeti Alaptantervbe Herczeg Ferenc, Tormay Cécile, Szabó Dezső és Nyirő József. A Százak Tanácsának külső tagja. 1993-tól 2003-ig a Magyarországi Református Egyház iskolaügyi főtanácsosaként 38 közoktatási intézmény alapításában vett részt. 1993-ban a Károli Gáspár Református Egyetem megalapításának és elindításának munkálataiban vett részt. 1998-tól a Dunamelléki Református Egyházkerület világi elnökeként tevékenykedett 2003. február 18-ig. 2001-ben választották meg a Magyar Református Világszövetség főtitkárának, melyet annak elnökével, Tőkés Lászlóval együtt vezetett 2008-ig. Hosszú időn keresztül az MRE zsinatának, illetve 1998-tól 2002-ig a Zsinati Elnökség tagja volt. 33 éve presbiter.
2013 óta a Kárpát-medencei Magyartanárok Egyesületének elnöke.

Kitüntetések, elismerések

 • 2008. december: ERDÉLYI MAGYAR ÖRÖKSÉG DÍJ
 • 2012. október 23.: Pongrátz Gergely Érdemrend
 • 2014. március: MAGYAR ÖRÖKSÉG – díj
 • 2014. augusztus: Magyar Érdemrend Lovagkeresztje – polgári tagozat
 • 2014. október: Csepel díszpolgára
 • 2014. november: Budapestért díj
 • 2015. Bocskai-díj
 • 2018. Németh László-díj

Legjelentősebb tanulmányok, előadások

 • Egyház- társadalom- kommunikáció- 1995 (előadás) Balatonszárszó értelmiségi Konferencia – Szárszói Füzetek
 • A mama-motívum József Attila költészetében -1999 (tanulmány) Magyar-szaktárgyi folyóirat
 • A XX. Századi irodalmi kánon problematikája -2003 (tanulmány) Kredit, Budapest
 • A kárpát-medencei irodalmi kerettanterv kialakításának folyamata -2005 Karcag- Nemzetközi Pedagógiai Konferencia
 • Egy irodalmár töprengései Trianonról- tanulmány, Trianon átírta Európát- tanulmánykötet, Trianon Kutatóintézet, Kairosz kiadó, 2008. 85-102. oldal.
 • Szabadkőművesek és Trianon- Trianoni szemle, 1. szám, 2009. 28-35. oldal.
 • A huszadik század első fele irodalmi kánonjának eltorzított, megcsonkított, egyoldalú ábrázolásáról, ennek okairól és a helyreállítás lehetőségeiről- Magyar Nemzetstratégia, Püski kiadó, 2009. 116-121. oldal.
 • Trianon hatásai és következményei a magyar irodalomban, első rész -a kényszerűségből önállóvá váló erdélyi irodalom, Transzilvánizmus
 • Gondolatok Jancsó Benedek Kölcsey Ferenc Élete és Művei című monográfiájáról – Jancsó Benedek Emlékezete, Jancsó Alapítvány, 2011. 71-83. oldal
 • Gárdonyi Géza helye irodalmunkban, 2013. november, Eger, tudományos konferencia előadás
 • Értékválasztás a Kárpát-medence kortárs művészetében – értékválasztás a mai magyar irodalomban, 2014. október 18. Budapest, tudományos konferencia, Magyar Művészeti Akadémia

Könyvek

 • Érettségi szöveggyűjtemény, 1996.
 • A XX. Század első felének nem nyugatos irodalma (távoktatási tankönyv) – 2003 Apertus, Budapest
 • Kánaán felé (verseskötet) -2004 Püski kiadó, Budapest
 • Wass Albert regényeinek világa -2004 Masszi Kiadó, Budapest
 • Wass Albert igazsága (monográfia) -2004 Szabad Tér Kiadó, Budapest (társszerzők: Raffay Ernő, Vekov Károly)
 • Wass Albert: Voltam -kiadatlan és befejezetlen önéletrajzi regényének alkotó szerkesztése, befejezése -2005 Szabad Tér Kiadó, Budapest
 • Wass Albert titkai -2006 Szabad Tér Kiadó, Budapest
 • Csönd-parázson szóforgácsok (verskötet) -2007 Masszi Kiadó, Budapest
 • Jeruzsálemi hétvége (verskötet) – 2013 Püski Kiadó, Budapest